2332087777 Χαρίεσσα, Ναουσα mdfruits.ike@gmail.com